Hladaj  
 

  Poskytované služby

 plynoinštalácie

 vodoinštalácie

 kúrenie

 sanita

 

Plynoinštalácie:
Inštalácie plynu realizované našou firmou sú zamerané tak na zemný plyn, ako aj propán-bután, co dokumentujú aj naše príslušné osvedcenia a oprávnenia.Materiálove prevedenie plynovodov tiež nie je problémom, ocel, plast, med, anticoro... samozrejmostou pritom je komplexná realizácia plynových meracích, regulacných a odberných zariadení (NTL,STL,VTL) Pretože sa casto jedná o vyhradené plynové zariadenia podla vyhl. 718/2002 na realizovanú plynoinštaláciu, samozrejme vystavujeme všetky potrebné podklady, protokoly o skúškach, revízie, atesty, osvedcenia tak, aby plynoinštalácia bola schopná odovzdania do užívania aj po legislatívnej stránke a stránke bezpecnosti práce.

  Služby

  Plynoinštalácie

 

 

 

 

- Odborné skúšky plynoinštalácie
- Odborné skúšky plynových
- Domové rozvody plynu
- Plynofikácia - výstavba plynovodov a kotolní

 

 

Inštalácia plynu a kompletného
kúrenia v domoch, bytoch,
priemyselných objektoch,
školách, škôlkach, vrátane
kompletnej dodávky spotrebicov
a technológií kotolní

 

 


 


 

Copyright ©2006 Sanithem spol. s.r.o.